életrajz

Telek Balázs (1974−2015)

1974. május 9-én született Balassagyarmaton.
1992-től az egri Eszterházy Károly Főiskola földrajz-rajz szakos hallgatója volt.
1993-tól a rajz tanszéken akkor induló vizuális-kommunikáció szakon folytatta tanulmányait.
1994-ben tanára, Lugosi Lugo László fotóművész kurzusán ismerkedett meg a camera obscurával mint fotóeszközzel.
A főiskolai évek alatt kezdett intenzívebben foglalkozni festészettel és zenével is.
1996-ban a barokk stílusú egri Líceum épületének belső terén, Az égi lajtorják leeresztése; Óriás parabolika címmel mutatta be diplomamunkáját, amely rendhagyó módon ötvözte a zenét, festészetet, fény- és mozgásművészetet annak érdekében, hogy a passzív nézők aktív résztvevőkké válhassanak.
Három főiskolás barátjával, Kóczán Gáborral, Demeter Ádámmal, Major Lajossal megalakították a TEKODEMA Fotográfiai Csoportot
1998-tól a Tekodema Magyarországon és külföldön is számos kiállítást rendezett, amelynek egy részét a Gromek Fotógaléria szervezte. A csoport tagjait felvették a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójába.
1999-ben nyerte el első alkalommal a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának, Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíját. Ebben az időszakban camera obscuráival főleg panorámaképeket készített és kúpkamera-variációkat épített.
Előadást tartott a lyukkamerás fotográfiáról a II. Nemzetközi Fényszimpóziumon Egerben, ahol alapító tagja lett az ott megalakuló Nemzetközi Kepes Társaságnak.
A Budapesti Műszaki Egyetemen speciális fotográfiai kurzust vezetett építész hallgatók részére.
2000-ben Németországban olaj és akril képeket festett és állított ki festőművész bátyjával együtt.
2001-ben előadója volt a Magyar Fotográfusok Háza és a HP Magyarország közös szervezésében létrejött digitális képalkotás tanfolyamoknak, majd a Fotográfusok Házában (2005-2006) önálló camera obscura hétvégéket tartott, illetve több alkalommal (2007-2012) a „Képíró – képolvasó hétvégék” kurzusvezetője volt.
2002−2007 között a Szellemkép Szabadiskola fotó szakán tanított. Tagja lett a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesületnek.
2003-ban a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja lett.
2005-ben Balogh Rudolf-díjat kapott.
2007-ben feleségével Halász Gabival létrehozták az ArtBázis Összművészeti Műhelyt,
majd az ArtBázis Művészeti Alapítványt, melynek kuratóriumi elnöke volt.
Az ArtBázison azóta is kiállításokat, előadásokat, kurzusokat tartanak. A hely, a különböző művészeti ágak képviselőinek találkozási pontjaként és alkotó műhelyként funkcionál.
2007-ben megjelent, Anamorf című önálló fotográfiai albuma.
2008-ban jött létre a FotóFalu Projekt, melynek egyik fő szervezője, a FotóFalu Szabadegyetem projekt felelőse, a FotóFalu Alapítvány kuratóriumának tagja volt.
A Mai Manó Házban lebonyolított országos camera obscura pályázat, illetve az abból létrehozott Kortárs sötétszobák című kiállítás kurátora és a kiállításhoz kapcsolódó kiadványok szerkesztője volt.
2009-től a KREA Kortárs Művészeti Iskolában archaikus fotográfia címen kurzust vezetett, illetve alternatív analóg és digitális képalkotás kurzusokat tartott iskolákban és különböző intézményekben (Magyar Fotográfusok Háza, Budapest; Kepes Vizuális Központ, Eger; Képpont Alternatív Fotográfiai Kurzusok, Budapest.)
2010-től két évig a BKF Médiaművészeti Intézetének fotográfia szakán tanított, mint művész tanár.